T.O.′s fiets(verbeter)plekken
laatste wijziging: 3 maart 2022 in Universiteitsweg


Start
⇒De_Bilt
⇒IJsselstein
⇒Maarssen
⇒Soesterberg
⇒Utrecht_Centrum

Utrecht_De_Uithof⇒
Bolognalaan.htm [?]
Heidelberglaan.htm [!]
Leuvenlaan1.htm [!]
Leuvenlaan2.htm [#]
Leuvenlaan3.htm [!]
Leuvenlaan4.htm [?]
Leuvenlaan5.htm [?]
Leuvenlaan6.htm [i]
Universiteitsweg.htm [?]
Universiteitsweg2.htm [!]
Universiteitsweg3.htm [?]
Universiteitsweg4.htm [?]

⇒Utrecht_Leidsche_Rijn
⇒Utrecht_NoordOost
⇒Utrecht_NoordWest
⇒Utrecht_Overvecht
⇒Utrecht_Rijnsweerd
⇒Utrecht_West
⇒_In_het_donker

openstaand

IMG_1016.JPG
Universiteitsweg/Leuvenlaan, 26 mei 2009


22 augustus 2019
Eindelijk valt er enig goed nieuws te vertellen over een van de gevaarlijkste kruispunten in Utrecht. Zie hieronder bij 26 mei 2009 een overzicht van de historie en problematiek.
Er wordt nu gewerkt aan een kleine uitbuiging van het fietspad langs de Universiteitsweg. Deze maakt net voldoende opstelruimte voor één auto vanaf de Leuvenlaan tussen het fietspad en de Universiteitsweg. Afslaand autoverkeer vanaf de Universiteitsweg naar de Leuvenlaan heeft nu veel beter zicht op het fietspad. De fietsers hadden en hebben hier voorrang.
Maar de oversteekproblemen over de Universiteitsweg zijn er niet minder om geworden. Het autoverkeer is toegenomen. Nog steeds worden er geen snelheidsmaatregelen genomen op deze weg terwijl het wel nodig is. Er zou voor de gehele Uithof een snelheidslimiet van 30 km/u moeten komen. Alle conflicten zijn nog steeds aanwezig. Uistluitend die bij de oversteek van de Leuvenlaan zijn sterk verminderd (conflict 1, 2 en 3 zoals benoemd hieronder). Er is een forse groep fietsers die komen van het fietspad (aan de noordzijde van de Leuvenlaan, daar de Leuvenlaan oversteken naar de zuidzijde en vervolgens de Universiteitsweg willen oversteken. Aan de zuidzijde van de Leuvenlaan is géén fietspad. De conflicten op de Universiteitsweg zijn buitengewoon ernstig vanwege de opstoppingen waar fietsers zich een weg tussendoor forceren.

Universiteitsweg_20190822_184534a.jpg
Foto vanaf zuidzijde fietspad langs Universiteitsweg met links de Leuvenlaan en rechts de fietsoversteek over de Universiteitsweg. Aan de lantaarnpaal rechts zijn nog bloemen zichtbaar die herinneren aan het dodelijke ongeval op 21 maart 2019.


9 april 2019
Het is nu tien jaar geleden dat het kruispunt Universiteitsweg-Heidelberglaan werd heringericht ten behoeve van de snellere toegang tot de parkeergarage van het UMC Utrecht. Dit ging ten koste van de capaciteit richting Cambridgelaan, waardoor ten gevolge van het vele kruisende busverkeer, de wachtende rij auto's in de ochtendspits terugslaat tot ver voorbij de Leuvenlaan. Meestal zelfs tot voorbij de Hoofddijk. Dit maakt de oversteek voor fietsers, die al niet erg eenvoudig was, tot een levensgevaarlijke onderneming.
Het zijn voor een groot deel werknemers en bezoekers van het UMC complex. Toch kijkt UMC Utrecht nu al tien jaar lijdzaam toe (of zelfs weg?) en blijft met de handen op de rug staan.
Op 21 maart 2019 is het helemaal mis gegaan (AD en Duic).

Rond 12.45 uur was er een zwaar ongeval op de Universiteitsweg. Een motorrijder kwam op de kruising Universiteitsweg – Leuvenlaan in botsing met een auto. De motorrijder kwam ten val en raakte ernstig gewond.
Hij werd direct geholpen door omstanders en er werd een traumahelikopter ingezet, maar het mocht niet meer baten. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De inzittenden van de auto hebben geen letsel opgelopen.
Meerdere getuigen zagen het ongeluk gebeuren en zijn opgevangen voor slachtofferhulp.
(bron: Duic)

Lees hieronder de historie en analyse van dit kruispunt.

26 mei 2009 / 7 november 2011
De aansluiting van de Leuvenlaan op de Universiteitsweg is in de spits één groot complex van conflicten en belemmeringen:
  1. Conflict auto rechtsaf vanaf Universiteitsweg naar Leuvenlaan versus fietser langs Universiteitsweg.
  2. Conflict auto rechtsaf vanaf Universiteitsweg naar Leuvenlaan versus fietser vanaf einde Leuvenlaan overstekend.
  3. Conflict auto rechtsaf vanaf Leuvenlaan naar Universiteitsweg versus fietser vanaf einde Leuvenlaan overstekend.
  4. Conflict auto rechtsaf vanaf Leuvenlaan naar Universiteitsweg versus fietser die Universiteitsweg oversteekt. De fietser heeft dan voorrang maar moet dit fysiek bevechten. Het gaat voor beiden immers om dat ene kleine gaatje om erdoor te komen. Bij conflict 3 en 4 zijn vaak dezelfde automobilist en fietser betrokken!
  5. Conflict auto rechtsaf/linksaf van Leuvenlaan naar Universiteitsweg versus auto rechtdoor vanaf Universiteitsweg. Zicht automobilist wordt ernstig belemmerd door afslaand autoverkeer van Universiteitsweg naar Leuvenlaan. Stellen zich vaak midden op fietspad op waardoor conflict hard wordt en capaciteit voor iedereen sterk afneemt.
  6. Conflict auto over Universiteitsweg versus fietser die Universiteitsweg oversteekt bij Leuvenlaan.
Hier komt bij dat auto's vanaf de Leuvenlaan slecht zicht hebben ten gevolge van afslaand verkeer vanaf Universiteitsweg. Op hun beurt belemmeren ze weer het zicht voor de overstekende fietsers en staan ze bovendien vaak midden op het fietspad.
Een aanzienlijk deel van de rechtsafslaande auto's richting Leuvenlaan geeft geen richting aan of maakt geen gebruik van de uitvoegstrook. Dit blokkeert het oversteken van de Universiteitsweg door fietsers. Dit speelt met name als het iets minder druk is.
Op bovenstaande foto staat de blauwe auto (komend vanaf de Leuvenlaan) midden op het fietspad te wachten totdat hij linksaf kan. In de verte zijn nog de stoplichten op het kruispunt Heidelberglaan/Universiteitsweg te zien. De meest rechtse strook is bestemd voor toegang tot de faculteit Diergeneeskunde, parkeerterreinen en de rest van de Uithof. Als het druk is komt de rij wachtende auto tot over het kruispunt met de Leuvenlaan, waardoor alles vast staat en de conflicten hard worden. Door de enorme opstelcapaciteit tussen Heidelberglaan en Leuvenlaan blijft het verkeer daar (langzaam) rijden totdat het helemaal is volgelopen. Dat gaat sneller dan de roodfase van het stoplicht. De enige oversteekkans is nu het korte moment tussen het groen worden van dat stoplicht en het moment dat de achterkant van de file bij het oversteekpunt begint te bewegen.
Recent is mij gebleken (november 2011) dat het busverkeer de normale cyclus tenminste één keer per cyclus kan onderbreken. Dit verlaagt de capaciteit van het kruispunt aanzienlijk omdat er extra ontruimingsperiodes nodig zijn. Het is een extra verklaring voor de lange files. Het toont aan dat het fietsbelang in het geheel geen overweging is geweest. Zowel doorstroming van autoverkeer als bussen hebben een hogere prioriteit dan de fiets.
Volgens mijn informatie is een aanzienlijk deel van autoverkeer in de ochtendspits richting Leuvenlaan sluipverkeer met een bestemming buiten De Uithof. Een deel van de oplossing kan daarom gevonden worden in het verbieden van autoverkeer van Leuvenlaan naar Universiteitsweg in de ochtendspits. Dit heeft namelijk een alternatief via de route Sorbonnelaan-Toulouselaan-Cambridgelaan-Bolognalaan-Universiteitsweg.

IMG_1022.JPGIMG_1023.JPG
De witte auto heeft slecht zicht maar belemmert tevens het uitzicht voor de fietsers, die daardoor ook in de problemen komen.


IMG_1029.JPG
Conflicten worden hard als auto voorrang neemt.


IMG_1037.JPGIMG_1038.JPGIMG_1039.JPG
IMG_1040.JPGIMG_1041.JPGIMG_1042.JPG
IMG_1043.JPGIMG_1044.JPGIMG_1045.JPG
Let op de zwarte SUV vanaf de Leuvenlaan. Deze belemmert vrij baan voor de fietsers. De SUV ziet niets, en kan niet oversteken.
Fietsers verzamelen zich achter deze auto, hun zicht wordt weer belemmerd door de SUV en zien geen kans om over te steken.
Het stoplicht richting parkeergarage staat op rood, de rechterrijstrook begint zich te vullen, maar er is dus nog steeds rijdend verkeer.
Bij de zevende foto kunnen de fietsers oversteken. De wachtrij voor het stoplicht komt tot aan het oversteekpunt. De SUV staat er nog steeds.
Let ook op de andere harde conflicten.
(Klik op een foto voor een vergroting, klik nogmaals om terug te keren.)


IMG_1047.JPGIMG_1048.JPGIMG_1049.JPG
IMG_1050.JPGIMG_1051.JPGIMG_1052.JPG
IMG_1053.JPGIMG_1054.JPG
Een soortgelijk verhaal, de wachtrij komt alweer tot aan het oversteekpunt.
Ffietsers slagen er pas in over te steken op het moment dat het stoplicht richting parkeergarage weer op groen staat!
Als het ook maar iets drukker wordt, meerdere malen per week dus, komt dit hele kruispunt vast te staan met wachtende auto's voor het stoplicht bij het volgende kruispunt.
Dat levert onaanvaardbare situaties op.


5 juni 2009
Nieuwe ontwikkelingen. Ik werd gebeld door een ambtenaar van de afdeling verkeer van de Gemeente Utrecht. Hij belde eigenlijk voor het knelpunt Bolognalaan, maar dit moest ook even. Men vindt dit knelpunt bijzonder urgent en volgens de planning moeten er nog dit jaar verkeerslichten komen! Natuurlijk is dat op zichzelf geen oplossing, integendeel zelfs vanuit fietsersstandpunt. Daarom moet er een aantal zaken gebeuren dan:
  1. De oversteek voor fietsers wordt verplaatst naar de noordzijde van het kruispunt (zie groene lijn hieronder) in plaats van de huidige (rode) route. Een tweetal conflicten vervalt daarmee voor een groot deel.
  2. De uitvoegstrook voor auto's rechtsaf naar de Leuvenlaan moet aanzienlijk verlengd worden. Dit punt is uitgebreid besproken omdat juist het aanbod van verkeer hier de doorstroming ernstig belemmerd en soms een opstuwing van verkeer geeft tot bij het WKZ!
  3. Er werd overwogen om de oversteek van Universiteitsweg ten behoeve van de Hoofddijk weg te halen. Ik heb dit ernstig ontraden omdat hiermee een landschappelijk zeer aantrekkelijk stukje fietspad in De Uithof min of meer om zeep wordt geholpen. Bovendien is zo'n afsluiting 24 uur per dag terwijl het probleem minder dan 5 uur per week speelt. Deze oversteek is geen belemmering voor verlenging van de uitvoegstrook. Hij zou deze argumenten meenemen.
  4. Het verkeerslicht moet gekoppeld gaan worden aan dat bij de Heidelberglaan, een ongekoppeld verkeerslicht leidt tot grote inefficiëntie. In mijn ogen geeft dat een nodeloos lange cyclus bij de Leuvenlaan. Ik heb gepleit voor een korte wachttijd voor fietsers, met indien nodig, twee keer per cyclus kort groen. Het verkeerslicht moet geen nieuw stoplicht voor fietsers worden dat alleen maar geoptimaliseerd wordt op het autoverkeer. Hier ligt denk ik nog wel een uitdaging.
oversteek_leuvenlaan.gifuniversiteitsweg.gif